De Club

Hallo, een nieuw gezicht ?!

We zijn zeer blij dat je kennis wilt maken met de handbalsport bij de HV Berdos.

De HV Berdos bestaat uit 100 spelende leden en 20 niet spelende leden,
die zich inzetten om de club draaiende te houden.
De spelende leden zijn onderverdeeld in:

Contributie seizoen 2019-2020 (leeftijd per 31 december van het lopende bondsjaar)

  • H- jeugd (6 jaar)                     €     75
    F- jeugd (7 en 8 jaar)              €     75
  • E-jeugd  (9 en 10 jaar)            €     75
  • D-jeugd  (11 en 12 jaar)          €     75
  • C-jeugd (13 en 14 jaar)           €     95
  • B-jeugd (15 en 16 jaar)           €   145
  • A-jeugd (17 en 18 jaar).          €   175
  • Senioren (19 jaar en ouder)     €   210
  • Midweekcompetitie                  €   100

In elk seizoen worden 2 competities gespeeld.
In augustus beginnen we aan de 1e helft van de veldcompetitie.
Half oktober gaan we naar binnen (Sporthal Europahal) en spelen een hele competitie.
Begin april gaan we weer naar buiten en spelen de 2e helft van de veldcompetitie.

Om de club financiel gezond te houden betaalt elk spelend lid contributie.
Om dit bedrag zo laag mogelijk te houden is het noodzakelijk om verschillende acties te organiseren waarbij een ieders steun van harte welkom is.
Zo organiseren we ieder jaar een koekactie, doen we mee aan de Grote Clubactie en zamelen maandelijks oud papier in.
Echter onze grootste activiteit is het jaarlijks terugkerende Pinkstertoernooi.
Een 3-daags toernooi m.m.w. van eigen leden en 150 medewerkers die de HV Berdos een warm hart toedragen.
In deze 3-dagen komen teams van diverse verenigingen uit het land naar Bergen.

De communicatie naar de leden toe verloopt veelal via onze website. Je doet er verstandig aan hier geregeld op te kijken. Verder wordt informatie per mail verzonden. Het is dus zaak je mailadres bekend te maken via bestuur@berdos.nl en wijzigingen door te geven. Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwsfeiten.

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de vereniging, maar dat is nu niet van belang. Belangrijk is dat jij het leuk vindt om te komen handballen bij HV Berdos.

Tot ziens bij de HV Berdos